Magicea Úvod

 Magicea

Kapitola nultá: Úvod

Vážení příchozí,

buďte vítáni v Mavorii. Tato země leží zhruba uprostřed kontinentu, mezi Skřetozemí na jihu a Dračími horami, za nimiž se rozkládá Elferien, na severu. Západní hranice je lemována zdí Trpasličího království a směrem na východ je pustina. Co je v ní, po tom je lépe nepátrat. Geologicky je většina Mavorie tvořena poměrně úrodnou Okseckou pánví, na dvou místech proťatou dlouhými hřbety Radnazských vrchovin. Dračí hory na severu jsou nejvyšším bodem a dno jeskynního jezera Pygmalion místem nejnižším.

         Základní hybnou silou, která vládne tomuto světu, je magie. Většina obyvatel disponuje elementární magickou silou, která však umožňuje jen nenáročná, slabá kouzla. Čarodějky a mágové, kteří jsou schopni používat pokročilejší typy magie, mají obvykle úměrně tomu větší moc, bohatství i postavení. Země je rozdělena na několik autonomních oblastí a každou z nich ovládá Rada mágů, tvořená dvaceti čtyřmi Wizardy. Celé Mavorii potom vládne Rada Rad – skupina složená z Archwizardů, předsedajících jednotlivým Radám, a několika nejmocnějších  arcimágů v zemi.

Historie

         Mavorijská historie je velmi bohatá. Zejména na války a boje. Snad proto se nyní největší úsilí Wizardů upíná k tomu, aby udrželi v zemi mír. Podle nejstarších pramenů tu nejprve žili  dva svébytné národy – oškliví, suroví skřeti a krásní, křehcí, avšak vychytralí elfové. Jedni měli fyzickou převahu a ti druzí zas vyspělejší zbraně. Tyto dvě rasy spolu několik staletí soupeřily o moc. Nadvláda se střídavě klonila jednou na tu, jednou na druhou stranu, ale obecně lze říct, že častěji měli navrch elfové.

         Nezvítězil však nikdo. Během urputných bojů většina válečníků vymřela a

převážnou část území obydleli ti, kteří neměli chuť zabíjet a riskovat přitom vlastní majetek, zdraví a životy – zemědělci a řemeslníci. Ti postupně přestali poslouchat vojevůdce oslabených armád, a hlavně je už nebavilo odevzdávat jim většinu své úrody.

         Navíc obě rasy, původně tak odlišné, se během dlouhých let sblížily nejen kulturně a názorově. Skřeti se ženili s něžnými elfími ženami, elfky se s nadšením vdávaly za nepohledné, ale statné křety. Ukazovalo se, že teorie o nesmísitelnosti rasy tak nějak… nefungují. Potomci smíšených rodů nejenže se nerodili mrtví, znetvoření či hloupí, jak to kázali mudrci ve svém nedotknutelném učení, naopak: Často měli z otce i matky to lepší. V posledních dvou staletích už bylo obtížné rozeznat, kdo má v sobě víc elfí a kdo skřetí krve. Tento rasový  koktejl doplnili ještě trpaslíci, kteří využili oslabení země po Třetí hlavní válce, přitáhli ze západu a obsadili těžební oblasti.

Osídlení

         Současné osídlení Mavorie vypadá si takto: polovinu toho, co se dá považovat za obyvatele, tvoří Rozumné bytosti prvního řádu – tedy ti, o jejichž plnoprávnosti není třeba diskutovat. Dalších třicet procent ti, kteří se za určitých okolností Rozumnými bytostmi prvního řádu mohou stát – lesní žínky, skřítci, bludičky, vlkodlaci. Zbytek – to jsou všichni ostatní, stovky různých stvoření, roztroušených v hlubokých lesích, na dně jezer a v nitru skal, nebo taky v těch nejhorších čtvrtích ve městech.

Školství

 

         Vzhledem k tomu, že mágové a čarodějky jsou elitou Mavorie, je logické, že školy magie patří k nejmocnějším institucím v zemi. Školy elementárních čar /pozor – neplést s elementálními!/ jsou v každém větším městě. Vyučují prostým základům kouzelnických dovedností a projít jimi může každý, kdo pochází z Rozumných bytostí I. řádu a projeví alespoň náznak schopností kouzlit. Ti lepší ze studentů mohou pokračovat ve studiu na některé z pěti vyšších magických škol, jejichž absolvování dává možnost živit se kouzly a magií profesionálně. Čtyři z nich jsou zakončeny zkouškou a titulem mág pro muže a čarodějka pro ženu, nabírají každý rok stovky nováčků a jsou plně podřízeny sboru arcimágů i Radě. Pátá z nich je Magicea.