Svět knihy – setkání s autory, čtenáři a podobně

Pozvánka na besedu Petra Štarková Svět knihy