Kniha vs. digitál

beseda Petra Štarková

Jsou digitální technologie a jejich vliv na rozvoj, zejména dětských schopností, hrozbou?

Nebo mýtem? Nebo faktem, se kterým se musíme smířit? Ovlivňuje používání digitálních technologií učení, pozornost a vývoj lidské osobnosti? Můžeme se používání digitálních technologií vyhnout? Jaké jsou zkušenosti z vyloučených lokalit? Funguje tablet stejně jako kniha? A jsou děti-nečtenáři reálně ohroženy vyloučením? Působí digitální technologie na člověka jinak než čtení obyčejné papírové knihy? Máme pro to data z důvěryhodných průzkumů? Přijďte do knihovny na veřejnou debatu a utřiďte si myšlenky. Diskutovat budou socioložka Michaela Slussareff, psycholožka Petra Štarková a Martin Kovalčík z Člověka v tísni, moderuje Pavel Kocourek. Debatu pořádá Městská knihovna v Praze u příležitosti Března měsíce čtenářů a tématu roku 2017 – Dítě a kniha.” Z webu knihovny.

beseda o digitálních technologiích kniha versus digitál

Aneb – 22.3. 2017 se v Městské knihovně v Praze uskutečnila veřejná debata, kde jsem měla tu čest být jedním z hostů. Níže několik fotek, zvukový záznam a články přibudou brzy.

beseda o digitálních technologiích kniha versus digitál