PŘEDÁVÁNÍ CEN VVZPO

Spisovatelka z Brna Petra Štarková získala cenu Vládního výboru pro občany s handicapem

Moje dvě knížky dostaly cenu Vládního výboru

 

 

O co vlastně jde

Cena za publicistické práce Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením představuje významné uznání a ocenění pro jednotlivce nebo skupiny, kteří svou publicistickou činností přispěli k osvětě, povědomí a zlepšení situace osob se zdravotním postižením v České republice. Tato cena reflektuje důležitost zviditelnění této problematiky a propagaci pozitivních změn.

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením je institucí, která se zaměřuje na otázky týkající se lidí s různými formami zdravotního postižení. Jedním z jeho cílů je zlepšovat podmínky a kvalitu života pro tuto skupinu občanů. Cena za publicistické práce je způsobem, jak ocenit a podpořit veřejnost i profesionály, kteří se angažují v informování a šíření povědomí o zdravotním postižení.

Toto ocenění může být uděleno novinářům, publicistům, blogerům, spisovatelům a dalším tvůrcům obsahu, kteří ve svých pracích odrážejí aktuální témata, výzvy a úspěchy týkající se osob se zdravotním postižením. Může zahrnovat různé žánry, jako jsou reportáže, články, knihy, blogy nebo dokumentární filmy.

Cena za publicistické práce Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením má větší smysl než jenom jako ocenění. Podporuje povědomí ve společnosti o potřebách, výzvách a úspěších této skupiny lidí. Zároveň motivuje publicisty k vytváření kvalitního obsahu, který má potenciál ovlivnit vnímání této problematiky a přispět k pozitivním změnám ve společnosti.

Celkově lze tedy říci, že Cena za publicistické práce Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením je významným krokem směrem k inkluzi, osvětě a zlepšení života osob se zdravotním postižením prostřednictvím sdílení informací a zpřístupněním důležitých témat veřejnosti.

Vyhlášení 30. ročníku Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením vyhlašuje XXX. ročník Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení.

Cena je vyhlašována s cílem upoutat pozornost médií k tématu zdravotního postižení a jejich prostřednictvím pozitivně ovlivňovat mínění a postoje veřejnosti vůči lidem se zdravotním postižením.

 

 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvozp/cena-za-publicisticke-prace/Tiskova-zprava-Vysledky-Ceny-VVOZP-2022.pdf

 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvozp/cena-za-publicisticke-prace/cena-za-publicisticke-prace-zamerene-na-tema-zdravotniho-postizeni-188634/

 

Slavnostní večer Vládního výboru pro zdravotně postižené občany k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením

https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvozp/cena-za-publicisticke-prace/vyhlaseni-xxvi–rocniku-ceny-vvzpo-za-publicisticke-prace-zamerene-na-tema-zdravotniho-postizeni-a-fotograficke-souteze-navzdory-barieram-174987/

 

 

Tady najdete několik fotek z vyhlašování cen, kde byly oceněny i mé dvě poslední knížky. Na fotkách jsme spolu se zástupci Pasparty, s kterou jsem měla tu čest přebrat i čestné uznání za jejich práci na celé edici Má to háček, a zástupci Albatrosu.

Knihy